24410 22373, 6976 970789

Τα έντομα είναι αρθρόποδα και το σώμα τους στο στάδιο του ενήλικου αποτελείται από τμήματα. Τα τμήματα αυτά είναι αρθρωτά και είναι: η κεφαλή, ο θώρακας και η κοιλία.

Στην κεφαλή υπάρχουν τα στοματικά μόρια, οι οφθαλμοί και οι κεραίες.

Στο θώρακα υπάρχουν τρία ζεύγη ποδιών και κανένα έως δύο ζεύγη πτερύγων.

Η κοιλία αποτελείται από αρθρώσεις και δεν φέρει πόδια.

Πολλά από τα έντομα τα θεωρούμε παράσιτα και δημιουργούν πολλά  προβλήματα στην καθημερινότητά μας. Γι’ αυτό το λόγο η απεντόμωση αποτελεί ιδανική λύση.

Σε περιπτώσεις αυξημένης όχλησης  παρασίτων, απαιτείται η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης παρασίτων.

Τα μέτρα πρόληψης σε συνδυασμό με την απεντόμωση εξασφαλίζουν την πλήρη εξαφάνιση τους.

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας δώσουμε επαγγελματικές λύσεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ