24410 22373, 6976 970789

Ο όρος μικροβιακή απολύμανση αναφέρεται στην καταπολέμηση κάθε παθογόνου οργανισμού όπως μικρόβια, ιούς, μύκητες, κλπ. Η απολύμανση πραγματοποιείται με χημικά μέσα ή φυσικές μεθόδους κατόπιν σχολαστικής καθαριότητας. Η απολύμανση έχει στόχο την εξάλειψη ή την μείωση σε ανεκτά επίπεδα του μικροβιακού φορτίου. Τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα διαθέτουν έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων και λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας κατά την εφαρμογή για τους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον.

Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται κατά την απολύμανση, ονομάζονται απολυμαντικά όταν είναι σε θέση να μειώσουν τον αριθμό των μικροβίων κατά 4 -5 λογαριθμικές μονάδες. Σε χώρους αυξημένης συνάθροισης η απολύμανση είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Η αποτελεσματικότερη μέθοδος απολύμανσης η οποία εφαρμόζεται με ειδικό επαγγελματικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, είναι η ψυχρή εκνέφωση (απολύμανση με fogger). Το fogger διασπά τα σταγονίδια σε πολύ μικρότερα με αποτέλεσμα να διαχέονται και να εισχωρούν σε όλο το χώρο χωρίς βρέχονται οι επιφάνειες όπως συμβαίνει με τον απλό ψεκασμό.  Με τον απλό ψεκασμό οι επιφάνειες βρέχονται με κίνδυνο να προκληθούν ζημιές σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές κ.α. ενώ το απολυμαντικό είναι αδύνατο να διοχετευτεί σε όλο το χώρο.

Εμείς αναλαμβάνουμε αποκλειστικά και μόνο με την μέθοδο της  ψυχρής εκνέφωσης (cold fogging) την απολύμανση του χώρου σας έτσι ώστε να εξουδετερωθούν ορθά και επαγγελματικά οι μικροοργανισμοί (μικροβιοκτονία) οι οποίοι είναι άκρως επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.

Μετά την απολύμανση εκδίδουμε πιστοποιητικό εργασιών με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα.

Παρέχουμε συμβουλές και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και τις συνθήκες που επικρατούν.

 

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας δώσουμε επαγγελματικές λύσεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ