24410 22373, 6976 970789

Δροσόφιλα

Η μύγα του μούστου ή μύγα των φρούτων ή μύγα του ξυδιού ή δροσόφιλα, ανήκει στην οικογένεια των δροσοφιλίδων. Έχει μαύρη κοιλία και κόκκινα ανοιχτά μάτια. Οι πτήσεις τους είναι αργές και συνήθως κυκλικές γύρω από τον ίδιο άξονα. Το θηλυκό αποθέτει σε οργανική ύλη τα αυγά (500 περίπου) τα οποία εκκολάπτονται τις πρώτες 48 ώρες σε συνθήκες 25 οC. Ως προνύμφες ζουν για τις επόμενες 5 με 6 ημέρες. Ακολουθεί το στάδιο της νύμφης για 1 με 2 ημέρες και τέλος έχουμε την ενηλικίωσή τους. Τα ενήλικα μπορούν να ζήσουν από 2 έως 9 εβδομάδες.

Το ενήλικο συναντάται και αποτελεί πρόβλημα σε καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, οπωροπωλεία, χώρους τροφίμων και όπου υπάρχουν προϊόντα ζύμωσης και οργανικών υπολειμμάτων. Η κατάποση προνυμφών, συνήθως μέσω φρούτων μπορεί να προκαλέσει στομαχικές διαταραχές και διάρροια.

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας δώσουμε επαγγελματικές λύσεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ