24410 22373, 6976 970789

Τα είδη των ποντικών που μεταδίδουν ασθένειες και προκαλούν ζημιές στη χώρα μας είναι:

  1. Ο κοινός ποντικός – Mus musculus
  2. Ο ποντικός της στέγης – Epimys (Rattus) rattus
  3. Ο νορβηγικός ποντικός – Epimys (Rattus) norvegicus
  4. Ο ποντικός των αγρών – Microtus arvalis

Οι ποντικοί ευθύνονται για την εξάπλωση ασθενειών στους ανθρώπους και στα ζώα. Η ανθρώπινη υγεία τίθεται σε κίνδυνο όταν σε κατοικημένους χώρους  ζουν ποντικοί. Οι κυριότερες και πιο επικίνδυνες ασθένειες  που μεταδίδουν οι ποντικοί στον άνθρωπο είναι: λεπτοσπείρωση, αιμορραγικός πυρετός, τύφος, λύσσα, πανώλη, σαλμονέλα κ.α.

Τα τρωκτικά λόγω του ανταγωνισμού τους προς τα ζώα και τον άνθρωπο για στέγη και τροφή προκαλούν ζημιές σε καλλιέργειες, αποθήκες,  κτίρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν πολλές φορές μεγάλο οικονομικό κόστος. Με τα ροκανίσματά τους προκαλούν ζημιές σε χώρους αποθήκευσης τροφίμων ενώ παράλληλα μολύνουν το χώρο και τα τρόφιμα με τα περιττώματα και τις τρίχες τους. Λόγω της δραστηριότητας τους και της φύσης τους είναι σε θέση να προκαλέσουν φθορές σε έπιπλα, ρούχα και σκληρές επιφάνειες. Τα δαγκώματα σε καλώδια μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά με τεράστιο οικονομικό κόστος. Πτηνοτροφικές επιχειρήσεις πλήττονται από την παρουσία τρωκτικών, είτε κατατρώγοντάς τα είτε μολύνοντας τις τροφές τους.

Σε περιόδους έξαρσης του εντόμου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας δώσουμε επαγγελματικές λύσεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ