24410 22373, 6976 970789

Η Οικιακή Μύγα – Περιγραφή

Η οικιακή μύγα αποθέτει τα αυγά της σε κάθε είδους οργανική ουσία σε αποσύνθεση, όπου υπάρχει και υψηλότερη θερμοκρασία από τον περιβάλλοντα χώρο. Μια μόνο μύγα στους 2,5 μήνες ζωής της μπορεί να αποθέσει συνολικά 600 – 1000 αυγά σε ομάδες των 100 – 150 τα οποία εκκολάπτονται σε 8 – 12 ώρες και θερμοκρασία 25 – 35oC.

Τα αυγά δεν αντέχουν την αφυδάτωση και θανατώνονται μόλις αφυδατωθούν και βρεθούν σε θερμοκρασίες κάτω των 15 oC και άνω των 40 oC. Οι οργανικές ουσίες σε αποσύνθεση αποτελούν την τροφή των προνυμφών. Τα νεαρά ενήλικα συζεύγνυνται και αρχίζουν να αποθέτουν αυγά σε μερικές μέρες. Η διάρκεια ζωής του επηρεάζεται από τη θερμοκρασία και ποικίλει από 45 ημέρες στους 16 oC σε 11 ημέρες στους 30 oC. Η ακτίνα διασποράς τους από τις εστίες προνυμφών είναι 3 – 4 χιλιόμετρα.

Φορέας  παθογόνων μικροοργανισμών

Η οικιακή μύγα είναι μηχανικός φορέας πολλών παθογόνων μικροοργανισμών. Επίσης όταν τρέφεται με μολυσμένα υλικά, το πεπτικό της σύστημα γεμίζει με μικροοργανισμούς οι οποίοι στη συνέχεια αποτίθενται στις τροφές του ανθρώπου. Θεωρείται ότι με αυτό τον τρόπο μπορεί να μεταφέρει περισσότερους από 100 παθογόνους μικροοργανισμούς και να προκαλέσει λοιμώξεις.

Προσέχουμε λοιπόν να μην αφήνουμε εκτεθειμένες τις τροφές τους ζεστούς μήνες και να τηρούμε τους βασικούς κανόνες υγιεινής. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας δώσουμε επαγγελματικές λύσεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ