24410 22373, 6976 970789, 6973 394482
Γενικά μέτρα πρόληψης από μεταδιδόμενες λοιμώξεις

Γενικά μέτρα πρόληψης από μεταδιδόμενες λοιμώξεις

Η πρόληψη για τις λοιμώξεις που μεταδίδονται από διαβιβαστές , περιλαμβάνει μέτρα τόσο σε ατομικό και τοπικό, όσο και εθνικό επίπεδο. Όταν τα παθογόνα αποτελούν πρόβλημα για κάποιον πληθυσμό, θα πρέπει να παρθεί μια πολιτική απόφαση για την εφαρμογή ή μη, ενός...