24410 22373, 6976 970789
Οικιακή μύγα – Musca domestica L

Οικιακή μύγα – Musca domestica L

Η Οικιακή Μύγα – Περιγραφή Η οικιακή μύγα αποθέτει τα αυγά της σε κάθε είδους οργανική ουσία σε αποσύνθεση, όπου υπάρχει και υψηλότερη θερμοκρασία από τον περιβάλλοντα χώρο. Μια μόνο μύγα στους 2,5 μήνες ζωής της μπορεί να αποθέσει συνολικά 600 – 1000 αυγά...